BUG及建议反馈
1、本版受通用版规约束,发帖前请阅读 [千古风流论坛通用版规]
2、本版主题帖所有人均可发帖,由于政策需要,发帖时都需要实名认证以及对应审核;
3、本版块为功能版块,只用于反馈BUG以及建议,其他内容可能会无法过审或被删除;
4、为保证版面整洁,发帖时请注意标题格式,具体规则请参阅本版置顶帖;
5、本版块在首测结束后,将会清空发帖内容以保证下一次测试使用,敬请谅解。
全部帖子 精华
[BUG]
前线记者小凡 发表于 2021-07-01 20:37:21 3886 50 daqu0000553381
[建议]
呼龙贝尔野驴 发表于 2022-08-15 12:56:35 72 0 呼龙贝尔野驴
[BUG]
daqu0000695968 发表于 2022-07-16 03:37:27 202 0 daqu0000695968
[BUG]
狂魔型英索 发表于 2022-07-13 19:26:48 196 0 狂魔型英索
[建议]
发表于 2022-05-28 21:46:50 304 0
[BUG]
daqu0000016136 发表于 2022-05-26 22:17:11 272 0 daqu0000016136
[BUG]
神经蛙 发表于 2022-05-26 21:28:12 282 0 神经蛙
[BUG]
哈拉少 发表于 2022-05-26 16:38:59 246 0 哈拉少
[建议]
只会打怪 发表于 2022-05-25 23:11:20 258 2 只会打怪
[建议]
daqu0000559731 发表于 2022-05-26 12:16:57 202 0 daqu0000559731
[建议]
daqu0000342234 发表于 2022-05-26 00:35:28 231 0 daqu0000342234
[建议]
海岸蔚蓝 发表于 2022-05-08 23:40:40 282 1 贰胖我大表哥
[建议]
daqu0000471284 发表于 2022-05-14 12:29:49 257 0 daqu0000471284
[BUG]
_李太白 发表于 2022-05-14 10:07:23 262 0 _李太白
[BUG]
daqu0000686404 发表于 2022-05-13 04:19:24 243 0 daqu0000686404
[建议]
绿蛋侠9527 发表于 2022-05-08 17:44:20 240 0 绿蛋侠9527
[BUG]
daqu0000197373 发表于 2022-04-28 22:09:51 243 0 daqu0000197373
[BUG]
daqu0000245211 发表于 2022-04-27 11:49:49 571 0 daqu0000245211
[建议]
daqu0000358836 发表于 2022-04-22 00:22:30 253 0 daqu0000358836