BUG及建议反馈
1、本版受通用版规约束,发帖前请阅读 [千古风流论坛通用版规]
2、本版主题帖所有人均可发帖,由于政策需要,发帖时都需要实名认证以及对应审核;
3、本版块为功能版块,只用于反馈BUG以及建议,其他内容可能会无法过审或被删除;
4、为保证版面整洁,发帖时请注意标题格式,具体规则请参阅本版置顶帖;
5、本版块在首测结束后,将会清空发帖内容以保证下一次测试使用,敬请谅解。
全部帖子 精华
前线记者小凡 发表于 2022-05-25 18:03:44 20 1 运营羊羊
运营二胖 发表于 2022-04-09 00:00:23 1791 46 daqu0000270961
[BUG]
前线记者小凡 发表于 2021-07-01 20:37:21 3440 50 daqu0000553381
[建议]
海岸蔚蓝 发表于 2022-05-08 23:40:40 58 1 贰胖我大表哥
[建议]
daqu0000471284 发表于 2022-05-14 12:29:49 51 0 daqu0000471284
[BUG]
_李太白 发表于 2022-05-14 10:07:23 33 0 _李太白
[BUG]
daqu0000686404 发表于 2022-05-13 04:19:24 41 0 daqu0000686404
[建议]
绿蛋侠9527 发表于 2022-05-08 17:44:20 44 0 绿蛋侠9527
[BUG]
daqu0000197373 发表于 2022-04-28 22:09:51 62 0 daqu0000197373
[BUG]
daqu0000245211 发表于 2022-04-27 11:49:49 156 0 daqu0000245211
[建议]
daqu0000358836 发表于 2022-04-22 00:22:30 84 0 daqu0000358836
[BUG]
daqu0000353336 发表于 2022-04-19 18:39:30 454 0 daqu0000353336
[BUG]
daqu0000478685 发表于 2022-04-18 12:04:31 379 0 daqu0000478685
[BUG]
但偏偏 发表于 2022-04-17 12:16:32 50 0 但偏偏
[BUG]
只会打怪 发表于 2022-04-17 11:23:30 266 0 只会打怪
[BUG]
是老彭阿 发表于 2022-04-12 22:56:33 391 0 是老彭阿
[BUG]
daqu0000677558 发表于 2022-03-20 16:25:26 98 0 daqu0000677558
[BUG]
daqu0000677558 发表于 2022-03-20 16:22:22 103 0 daqu0000677558
[BUG]
daqu0000597220 发表于 2022-01-20 07:54:39 185 0 daqu0000597220
[BUG]
daqu0000376296 发表于 2022-01-18 14:38:08 178 0 daqu0000376296