BUG及建议反馈
1、本版受通用版规约束,发帖前请阅读 [千古风流论坛通用版规]
2、本版主题帖所有人均可发帖,由于政策需要,发帖时都需要实名认证以及对应审核;
3、本版块为功能版块,只用于反馈BUG以及建议,其他内容可能会无法过审或被删除;
4、为保证版面整洁,发帖时请注意标题格式,具体规则请参阅本版置顶帖;
5、本版块在首测结束后,将会清空发帖内容以保证下一次测试使用,敬请谅解。
全部帖子 精华
运营二胖 发表于 2021-11-24 16:10:52 1682 26 三个三
前线记者小凡 发表于 2021-11-23 23:56:17 1659 47 紫色若风
[BUG]
前线记者小凡 发表于 2021-07-01 20:37:21 2884 50 daqu0000553381
[BUG]
九先生 发表于 2021-12-07 11:26:51 19 1 九先生
[建议]
法力无边 发表于 2021-11-29 18:09:45 57 0 法力无边
[BUG]
daqu0000354852 发表于 2021-10-28 19:20:31 46 1 daqu0000603537
[建议]
daqu0000599401 发表于 2021-11-26 11:54:40 63 0 daqu0000599401
[BUG]
daqu0000274616 发表于 2021-11-18 00:51:11 47 1 实习策划叶子
[建议]
daqu0000257043 发表于 2021-11-15 18:17:52 77 0 daqu0000257043
[建议]
daqu0000274616 发表于 2021-11-14 17:21:27 71 0 daqu0000274616
[BUG]
daqu0000592361 发表于 2021-11-11 19:58:28 46 0 daqu0000592361
[BUG]
daqu0000520625 发表于 2021-11-05 00:53:45 110 1 实习策划叶子
[BUG]
我很长也很强 发表于 2021-11-03 10:33:50 64 0 我很长也很强
[BUG]
马又驭 发表于 2021-11-02 08:47:31 77 1 实习策划叶子
[建议]
离之千殇 发表于 2021-10-31 22:09:52 73 1 实习策划叶子
[BUG]
PLA 发表于 2021-10-31 22:29:24 85 1 实习策划叶子
[BUG]
笑天 发表于 2021-10-30 15:51:53 78 2 实习策划叶子
[BUG]
离之千殇 发表于 2021-10-29 19:56:20 70 1 实习策划叶子
[建议]
合适都喜欢 发表于 2021-10-29 15:47:03 90 0 合适都喜欢
[BUG]
daqu0000478216 发表于 2021-10-29 15:06:39 62 0 daqu0000478216